ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KAZANILAN DERECE


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği(Siber Güvenlik Programı) Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

-->