ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Mezuniyet Koşulları


Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 16 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 2 yıldır.

-->