ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNİYET KOŞULLARI


Dereceye yönelik koşullarla aynıdır.

II. Öğretim kapsamında yürütülen tezsiz yüksek lisans programları en az iki yarıyılda tamamlanır (GTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları, Madde 42-1).

-->