ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖNCEKI (ÖRGÜN, YAYGIN VE OKUL DIŞI) EĞITIMIN TANINMASI


  ÖRGÜN EĞİTİMİN TANINMASI

Diğer Üniversitelerden Geçiş Yapan Öğrenciler

Öğrencilerin GTÜ lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşmeden önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınmaktadır. Önceki eğitim kapsamında diğer üniversitelerden alınmış olan dersler İntibak Komisyonunun söz konusu programa uygun bulması halinde tanınarak notu transkriptine işlenir. Bu dersler transkriptte transfer ders olarak görünür ve “T” harfi ile belirtilir.

Yabancı Dil Muafiyeti

GTÜ lisans veya yüksek lisans programlarına yerleşmeden önce herhangi bir örgün, yaygın veya okul dışı eğitim kapsamında yabancı dil eğitimi almış olan öğrenciler Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında başarılı (min.puan: 100/60) olmaları durumunda hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve bu muafiyetleri transkriptlerine işlenir.

Lisans eğitimini tümüyle İngilizce gören bölüm mezunları, son 3 yıl içinde olmak koşuluyla; KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan alanlar, TOEFL’den (IBT en az 55, CBT en az 134, PBT en az 453) puan alanlar, IELTS’den en az ortalama 5.5 puan alanlar yükseklisans İngilizce Yeterlilik Sınavından muaftırlar. GTÜ lisansüstü İYS’dan son 3 yıl içinde başarılı olanlar lisansüstü İYS’dan muaftırlar. Öğrencilerin muaf olduğu dersler transkriptte “M” harfi ile gösterilir.

  YAYGIN VE OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN TANINMASI

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (yaygın ve okul dışı) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Gebze Teknik Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak her akademik dönem başında Yabancı Dil muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu alanda beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

-->