ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖNCEKI (ÖRGÜN, YAYGIN VE OKUL DIŞI) EĞITIMIN TANINMASI


  ÖRGÜN EĞİTİMİN TANINMASI

Diğer Üniversitelerden Geçiş Yapan Öğrenciler

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programlarında ders saydırma yapılamaz.

Yabancı Dil Muafiyeti

GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Senato Uygulama Esasları’na göre; Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programında yabancı dil notu aranmaz.

  YAYGIN VE OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN TANINMASI

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (yaygın ve okul dışı) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Gebze Teknik Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

-->