ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖRGÜN EĞİTİMİN TANINMASI

Diğer Üniversitelerden Geçiş Yapan Öğrenciler

Öğrencilerin GTÜ lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşmeden önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınmaktadır. Önceki eğitim kapsamında diğer üniversitelerden alınmış olan dersler İntibak Komisyonunun söz konusu programa uygun bulması halinde tanınarak notu transkriptine işlenir. Bu dersler transkriptte transfer ders olarak görünür ve “T” harfi ile belirtilir. Öğrencilerin muaf olduğu dersler transkriptte “M” harfi ile gösterilir.

Yabancı Dil Muafiyeti

YDS İngilizceden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alanlar İngilizce Yeterlilik Sınavından muaftırlar. GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında başarılı (min. puan: 60/100) olmaları durumunda hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve bu muafiyetleri transkriptlerine işlenir. Başvuru döneminde İngilizce yeterlik sınavında 40-60 arasında puan alıp mülakat sınavında başarılı olan öğrenciler, öğretim dili %100 Türkçe olan lisansüstü programlarda öğrenim görme hakkı kazanan öğrenciler öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler.

 

GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları kapsamında geçiş ve muafiyet işlemleri uygulanmaktadır.

 

YAYGIN VE OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (yaygın ve okul dışı) öğrenmenin tanınma süreci başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Gebze Teknik Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

 

-->