ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Ağ ve bilgi güvenliği ile Siber Güvenlik kavramları hakkında bilgi sahibi olur ve tanımlar.

BECERİ

 1. Bilişim sistemleri güvenlik/risk analizleri yapabilme, sorunları çözme becerisi kazandırmak
 2. Kriptografik protokollerin analiz ve tasarımını yapabilme becerisi kazandırmak
 3. BT Güvenlik sistemi tasarım sürecini tanımlayabilme ve güvenlik risk analizini yapabilme becerisi kazandırmak
 4. Siber savaşların niteliği, savunma strateji ve yöntemlerini geliştirebilme yeteneği kazandırmak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 2. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. 1. Mesleki ve etik kaygıları göz önünde bulundurmak
-->