ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, jeoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
 2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
 2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 3. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
 4. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
-->