ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. İleri seviye Kimya kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
 2. Stratejik, politik ve pratik planları oluşturup çalışmasındaki sonuçlarını değerlendirmek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
 2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
 3. Uygulamadaki yeni ve karmaşık durumlar için stratejik yaklaşımlar ortaya koyup çözüm bulmak
 4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 2. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
 3. Tez çalışmaları için gerekli kimyasal araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
 4. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
-->