ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. İleri düzey Biyoloji kavramlarını tanımlamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
 2. Yaşam formları ve çevreleri ile ekosistem arasındaki ilişkileri tanımlamak
 3. Organizmalarda madde ve enerji bilgisini geliştirmek
 4. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlamak
 5. Organizma ve popülasyonlardaki genetik aktarımını açıklamak
 6. Genetik ve protein mühendisliği, mikrobik tanımlama, enzim teknolojileri, memeli hücre kültürü ve bitki doku kültüründe kullanılan teknikleri bilmek ve uygulamak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
 2. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
 2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
 2. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin tanımlanması, kullanılması ve sürdürülmesinin önemini anlamak
 3. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak
-->