ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlamak ve uygulamak (1)

BECERİ

 1. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri araştırma alanındaki literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile mevcut literatür arasında bağlantı kurmak (2)

 2. Veri yönetimi ve analitiği, coğrafi bilgi teknolojileri, ulaşım/trafik yönetimi, sensörler, haberleşme ve ağ altyapısı gibi teknikleri araştırma ve projelerinde tanımlamak, analiz etmek ve çözmek (3)

 3. Gelişmiş mühendislik ve planlama problemlerini formüle edip çözmek (4)

 4. Akıllı Şehir ve Ulaşım teknolojileri alanındaki modern ekipman ve yazılımları kullanmak, ilgili teknik becerilerden faydalanmak (5)

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak (6)

 2. Bağımsız olarak araştırma ve girişimcilik projelerini tasarlamak ve yürütmek (7)

 3. Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak (8)

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek (9)

 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak (10)

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını, farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli tekniklerle net bir biçimde sunmak (11)

 2. Araştırma çıktılarına dayalı olarak tez, makale ve bildiri yazmak (12)

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve araştırma etiğine uygun davranış sorumluluğu sergilemek (13)

 

 

-->