ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine temel Elektronik Mühendisliği bilgisinin yanı sıra sistem tasarımlarını geliştirme, uygulama ve sürdürme yeteneği ile literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için gereken akıcı bir İngilizce ve yenilikçi yaklaşımlar bulacak öz-güven kazandırmayı; gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin profesyonel ve etik davranış sorumluluğu ile Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlere karşı farkındalık sergileyerek bilgiyi toplumun refahı için kullanması hedeflenmektedir.

-->