ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma laboratuarlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZALCBS), Fotogrametri, Jeodezi ve Kamu Ölçmeleri konularında yapılan çalışmalarla, teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi, bununla birlikte bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bölüm laboratuarlarında; GPS ölçü aletleri, total station aletleri, nivolar ve fotogrametrik analitik stereoplotter ile çok sayıda bilgisayar ve yazılım bulunmaktadır.

-->