ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, laboratuarlarında Polimer Teknolojisi, İleri Yüzeysel İşlemler, Ultrases, Fotokimya, Mikrodalga, Yakıt Hücreleri, Proses Kontrol Ve Optimizasyonu, Çeşitli Proseslerin Matematiksel Modellenmesi, Katalitik Yanma Reaksiyonları, Aktif Gıda Ambalajlama Teknolojileri, Nanokompozit Polimer Sentezi, Dondurarak Kurutma Teknolojisi ve Gıda Mikrobiyolojisi gibi mesleğin modern konularında çalışmalar yaparak öğrencilerine mühendislik problemlerini çözmek için gereken sistemlerin tasarlanması, gerçeklenmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca program, gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->