ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Bölümün hedefi; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek yeni nesillerin yetiştirilmesi, lisans eğitimi almış uzmanların teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve Türk ekonomisine katkısı olan girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesidir. Program, öğrencilerine gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnşaat mühendisliğindeki yeni gelişmelerin takip edilmesi ve bu gelişmelerin eğitim niteliğine yansımasının yanında anabilim dalındaki öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini sağlayan bilimsel araştırmalara önem vermesi hedeflenmektedir.

-->