ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine temel Matematik bilgisi ile matematiğin uygulamaları, tarihi, problemleri ve metotlarını kazandırmayı; gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme yeteneği edindirmeyi; gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->