ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


KBRN Savunma Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerini gelecek nesil KBRN savunma ve güvenlik profesyonelleri ve bilim insanları olmak üzere fizik, kimya, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji ve immünoloji gibi temel alanların yanı sıra ülkemizin öncelikli araştırma konularından olan nanoteknoloji, sensör ve deteksiyon teknolojileri, biyomedikal mühendislik gibi ölçüm tekniklerini kapsayan disiplinlerarası alanlara hazırlar.

-->