ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Programın amacı öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu bağlamda mimarlık tezsiz (II. Öğretim) yüksek lisans programı aşağıda sıralanan alanlarda kendini geliştirmek isteyen meslek insanlarının beklentilerine cevap verebilecek bir eğitim programı sunması amaçlanmaktadır;

  • Özellikle profesyonel alanda faaliyet gösteren ve temel bilgi donanımına sahip mimarlara, derinlemesine bilgi sahibi olmak istedikleri güncel uzmanlık alanlarında yoğun bir eğitim-öğretim sunmak,
  • Sahip oldukları uygulama bilgilerini destekleyecek kuramsal bilgi kazandırmak,
  • Değişen ve gelişen yapı teknolojileri hakkında bilgi vermek,
  • Yeni yapıların tasarım ve inşası için gerekli bilgi, beceri ve gelişmiş mesleki yetkinlikleri kazandırmak,
  • Farklı kültür ve bağlamlarda gelişen mimarlık düşüncesi ve uygulamaları hakkında bilgi vermek,
  • Bireysel gelişim için hayat boyu öğrenmeyi desteklemek
amaçlanmaktadır.
Ayrıca bu programda öğrenci danışmanının onayıyla, Enstitü bünyesinde II. öğretim kapsamında açılan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından ve lisansüstü programlardan ders/dersler seçebilir.

-->