ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Strateji Bilimi bölümünün amacı; bireylere yüksek lisans programı aracılığı ile bilim, teknoloji, örgüt ve toplum başta olmak üzere iş ve sosyal hayatı oluşturan bütün unsurlara karşı stratejik bilinç ve yaklaşım becerisi kazandırmaktır. Strateji bilimi, strateji belirleme sürecine holistik ve çok disiplinli bir bakış açısıyla yaklaştığı için bölüm öğrencileri, farklı alanlarda ilerlemeye teşvik edilmektedir.

-->