ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


GTÜ İktisat bölümünde, iktisadi alanda önemli gelişmelerin yaşandığı ülkemizde ve dünyada, öğrencilere iktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama, araştırma yapma, öngörüde bulunabilme ve rasyonel kararlar alma süreçleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması yanında, iktisat ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin aktarılması ve bu çerçevede öğrencilerin:

  • İktisat bilimi teori ve araçlarını tanımaları, güncel iktisadi olayları değerlendirmeleri ve uluslararası ekonomik sistemin fonksiyonlarını anlamaları,
  • Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren özel sektörde yönetici ve personel olarak çalışanların, ekonomi ile ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları,
  • Bunun yanında programlarda sunulan iktisat teorisi, iktisat politikaları, uluslararası ticaret ve finans dersleri aracılığıyla özel ve kamu sektöründe farklı kariyerlerle ilgilenen öğrencilerin gerekli alt yapıyı alması hedeflenmektedir.

-->