ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


GTÜ İktisat bölümünde, iktisadi ve ticari alanda önemli gelişmelerin yaşandığı ülkemizde ve dünyada, öğrencilere iktisadi olguları analiz edebilme, sorgulama, araştırma yapma, öngörüde bulunabilme ve rasyonel kararlar alma süreçleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Uluslararası Ticaret ve Finans programıyla özel sektör ve kamu kurumlarında üst ve orta düzey yönetici ve personel olarak çalışanların iktisat bilimi teori ve araçlarını tanımaları ve özellikle uluslararası ticaret teorisi, finans ve yönetim alanlarında gerekli alt yapıya sahip olmaları hedeflenmektedir.

-->