ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ile akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri alanında, sektör uygulama ihtiyaçlarına yönelik ve yenilikçi araştırma alanlarında çalışmalar yürütecek lisansüstü eğitim verilmesi planlanmaktadır. İlgili çalışma alandaki kamu ve özel sektör temsilcilerinin kapasite geliştirilmesine katkı verecektir.

 

Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri çalışma alanı; T.C. Kalkınma Planları, T.C. Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, T.C. Akıllı Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında sektörel uygulama ve ilgili alanlarda yetkinliğe ihtiyacı olan alanlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 programı Akıllı Şehirler, Ulaşım ve Akıllı Mobilite kümelenmesi, YÖK 2022 yılı güncellenen öncelikli araştırma alanları ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde belirlenen TÜBİTAK 2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları kapsamında “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında öncelikli araştırma ihtiyacı olan alan olarak belirlenmiştir.

 

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde yapılandırılan çekirdek kadro ile üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Harita/Geomatik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama meslek disiplinleri ile uyumlu çok disiplinli lisansüstü program yürütülecektir. Üniversitemiz bölümlerinden öğretim üyeleri ilgili uzmanlık alanları ile ders ve araştırmalara katkı verecektir. TÜBİTAK ilgili birimlerinden ve diğer araştırma kurumlarından doktoralı öğretim elemanları ders ve araştırmalara katkı verecektir.

-->