ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için ara sınav ve ödevlere ek olarak final sınavına girmek zorundadır. Öğrencinin başarı notu, öğretim elemanı tarafından ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve derse katılımına göre verilir. Bütün not ortalamaları iki harfli puanlama (AA, BA, BB, vb.) ile ifade edilir.

Ara sınav ve/veya final sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Dairesine bildirilir. Bu durumda başarı notu, yarıyıl boyunca yapılan çalışmalara göre belirlenir.

Uygulama ve/veya laboratuar çalışmaları ayrıca değerlendirilebilir. Bu durumda her ders, uygulama ve/veya laboratuar çalışması birbirinden bağımsız olarak yukarıdaki yönetmeliklere uyar.

NOT TABLOSU VE NOT DAĞITIM REHBERİ

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. (DC), (DD), (FD), (FF) notları başarısızlığı ifade eder. Her bir ders için öğrenciye aşağıdaki notlardan biri verilir:

GTÜ Puanı GTÜ Katsayı GTÜ Başarı Notu AKTS
90-100 4.0 AA A
85-89 3.5 BA B
80-84 3.0 BB C
75-79 2.5 CB D
70-74 2.0 CC E
65-69 1.5 DC FX
60-64 1.0 DD --
50-59 0.5 FD F
49 ve aşağısı 0.0 FF

P: Başarılı, F: Başarısız, D: Gelişmekte

Yukarıdaki ifadeler, tez çalışması gibi bir yarıyıldan fazla devam eden dersler için geçerlidir.

T (Transfer): Başka bir üniversiteden transfer edilen dersi ifade eder. Bu derse ait başarı notu, Dönem Not Ortalamasına dahil edilir.

Dönem Not Ortalaması: Öğrencinin not ortalaması, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması olarak hesaplanır ve her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencinin bir dönemde alarak başarılı veya başarısız olduğu tüm derslerin kredi ve notlarının çarpılarak o dönemdeki toplam krediye bölünmesiyle Dönem Not Ortalaması bulunur.

Genel Not Ortalaması: Öğrencinin en başarılı olduğu toplam 21 kredilik yedi dersin kredilerinin bu derslerin notlarıyla çarpımı sonucunun, bu derslere ait toplam 21 krediye bölünmesiyle Genel Not Ortalaması bulunur.

-->