ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 
7. Düzey  (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)

Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİ

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

Öğrenme Yetkinliği

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

-->