ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ÇMB 502 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Çevre Mühendisliğinde Temel Konular I
Ders kodu: ÇMB 502
Öğretim üyesi: Dr. Beyza ÖZGÜRSES
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 0 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023-2024, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Bilimsel hazırlık
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Çevre kirliliği, kaynakları, oluşan sorunlar ve ekolojik etkileri arasındaki ilişkilerin tartışılması ve temel kavramların anlaşılmasını sağlamak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Çevre kirliliğinin nedenleri ve kaynaklarını listeleyebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak
  3. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  8. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak
  9. Çevre bilinci ve bilimsel araştırmayı desteklemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Çevre kirliliğinin hava, su, toprak ekolojisine etkilerini analiz edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Çevre kirliliğinin boyutlarını tanılayabilme ve mühendislik çözümleri üretebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Çevre bilinci ve bilimsel araştırmayı desteklemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Çevre mühendisliğine giriş; Çevre Bilimi ve Çevre mühendisliği, Çevre mühendisliğinin temelleri, Çevresel sistemlere genel bakış
2. hafta: Temel kimyasal kavramlar; Atom, element, periyodik tablo, mol, molarite, kimyasal reaksiyonlar
3. hafta: Kimyasal denge, Reaksiyon kinetiği, Stokiyometri ve Su kimyası
4. hafta: Madde ve enerji dengesi; Maddenin korunumu, Enerjinin korunumu, Madde ve enerjinin korunumu
5. hafta: Reaktörler ve Reaktör analizleri
6. hafta: Ekosistem nedir? Ekosistemlerde Enerji ve kütle Akışı, Nütrient Döngüleri
7. hafta: Göl ve nehir ekosistemi
8. hafta: Vize/ Ekosistemde kütle ve enerji döngüleri ile ilgili örnekler
9. hafta: Su kalitesi, su kalitesinin değerlendirilmesi
10. hafta: Su temini ve arıtımı
11. hafta: Atıksuların arıtımı
12. hafta: Toprak kirliliği
13. hafta: Hava kirliliği
14. hafta: Tehlikeli atıklar ve yönetimi
15. hafta*: ------
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Principles of Environmental Engineering and Science, Mackenzie L.D and Masten S.J., McGraw-Hill, 2004.
Çevre Mühendisliğine Giriş (Introduction to Environmental Engineering, P. Aarne Vesilind, Susan M. Morgan, Lauren G. Heine ), Çeviri Editörü: İsmail Toröz.

Önerilen kaynaklar: Genel Kimya:Temel Kavramlar, Raymond Chang,Kenneth A. Goldsby,2016
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü,Karpuzcu, M, Kubbealtı Neşriyatı: 28.
Hava Kirliliği Kontrolünün Esasları, Müezinoğlu, A., Dokuz Eylül Yayınları.
Environmental Science and Engineering by J.G. Henry and G.W. Heinke, Prentice Hall, Second Ed., 1996.Ç
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 10 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->