ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ÇMB 524 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yeraltı Sularının Kirlenmesi
Ders kodu: ÇMB 524
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2016-2017, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yeraltı sularının araştırılması ve yararlanılması ile verimlerinin ve rezervlerinin hesaplanması hakkında özel hidrojeolojik problemlerin incelenmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yeraltı Suyu Araştırma yöntemlerini tanımlayabilir,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Yeraltı Sularına yönelik problemleri tanımlayabilir,

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Yeraltı sularının üretilmesi, işletilmesi ve kullanılması konularını açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  6. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yeraltı suların tarihçesi ve taşınımı
2. hafta: Hidroljik dolaşım
3. hafta: Yeraltı suları oluşumu
4. hafta: Akiferler
5. hafta: Akiferlerin Özellikleri
6. hafta: Yeraltı suyu akışları
7. hafta: Kuyu Hidroliği
8. hafta: Ara Sınav
Kuyu Hidroliği
9. hafta: Yeraltı suyu kirlenmesi
10. hafta: Yeraltı suyu kirlenme taşınımı

11. hafta: Yeraltı suyu işletilmesi
12. hafta: Yeraltı suyu bütçesi
13. hafta: Yeraltı suyu yararlanma yöntemleri
14. hafta: Yeraltı suyu kalitesi
15. hafta*: Yeraltı suyu sektörel ihtiyacı
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Yeraltı Suyu Kirlenmesi
Önerilen kaynaklar: Yeraltı Suyu Kirlenmesi
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,5,8 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 3 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 8
Ödev: 3 9
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 8 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 9 3
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->