ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ÇMB 539 )


   Temel bilgiler
Ders adı: ARITMA ÇAMURLARI ve YÖNETİMİ
Ders kodu: ÇMB 539
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Elif İNCE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017-2018, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin ana amacı arıtma çamurlarının oluşumu, özellikleri, işlenmesi ve bertaraf edilmesi konusunda temel ve esas bilgileri öğrenciye aktarmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Arıtma çamuru ve bertarafı için yapılan uygulamalar hakkında gerekli altyapıyı oluşturur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak
  4. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak
  12. Çevre bilinci ve bilimsel araştırmayı desteklemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Arıtma çamurlarının özelliklerini bilirler ve arıtma sistemlerinde çıkacak çamur miktarını hesaplarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak
  4. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  8. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  9. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  10. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak
  15. Çevre bilinci ve bilimsel araştırmayı desteklemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Çamur bertarafında kullanılan yöntemleri avantaj ve dezavantajlarını bilerek mukayese edebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak
  4. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  8. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  9. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  10. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak
  15. Çevre bilinci ve bilimsel araştırmayı desteklemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 4. Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda yasal mevzuatı bilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. İleri düzey çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek.
  3. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak
  4. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  5. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  8. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  9. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  10. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu kazanmak
  15. Çevre bilinci ve bilimsel araştırmayı desteklemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders ile ilgili genel tanım – Arıtma Çamurunun Tanımlanması ve Kaynakları
2. hafta: Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf yöntemleri
3. hafta: Farklı tip arıtma sistemlerinde oluşacak arıtma çamuru miktarı hesabı
4. hafta: Arıtma çamurunun iletilmesi
5. hafta: Çamurun yoğunlaştırılması / Kısa sınav

6. hafta: Arıtma çamurunun suyunun alınması
7. hafta: Çamur şartlandırma teknikleri
8. hafta: Çamur stabilizasyon yöntemleri
9. hafta: YARIYIL SINAVI
10. hafta: Çamurun nihai bertarafı
11. hafta: Arıtma çamurlarının arazide kullanımı
12. hafta: Çamur için dezenfeksiyon işlemi
13. hafta: Arıtma çamuru için ülkemizdeki yasal mevzuat /kısa sınav
14. hafta: SEMİNER SUNUMLARI
15. hafta*: -
16. hafta*: FİNAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: “Arıtma Çamurlarının İşlenmesi” Ayşe Filibeli, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009
“Sludge Engineering: The Treatment and Disposal of Wastewater Sludges” F. Dilek Sanin, William W. Clarkson, P. Aarne Vesilind DEStech Publications, Inc, 2011 - 393 sayfa
Önerilen kaynaklar: “Sludge into Biosolids” Ludovico Spinosa, P. A. Vesilind IWA Publishing, 2001 - 400 sayfa,
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 14, 15 20
Proje: - 0
Ödev: 3, 6, 12 10
Kısa sınav (Quiz): 5, 13 5
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 6 1
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->