ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ÇMB 549 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Ekserji ve Çevre
Ders kodu: ÇMB 549
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mahir İNCE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018-2019, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı sürdürülebilir gelişme için kaynak kullanımı, üretim ve hizmet proseslerinin ve bu proseslerin çevre üzerindeki etkisinin ekserjik olarak değerlendirilmesidir. Ayrıca atık minimizasyonu ve arıtım teknolojisinde ekserjinin kullanılabilmesi bu dersin kapsamı içerisindedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Maksimum verim ile kaynak kullanımının çevre açısından değerlendirilmesi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Atıkların kirletme potansiyellerinin ekserjik olarak tanımlanması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Arıtma teknolojilerinin ekserji analizinin yapılması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Çevre Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ileri düzey çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Temel termodinamik kavramlar
2. hafta: Termodinamiğin ikinci yasası, entropi
3. hafta: Ekserji tanımı
4. hafta: Ekserji analizi
5. hafta: Ekserji ve enerji arasındaki ilişki
6. hafta: Küresel çevre problemlerine genel bakış
7. hafta: Çevre kirliliği ve ekserji arasındaki ilişki/Kısa sınav
8. hafta: Ekserji kaybının çevresel etkileri
9. hafta: Yarıyıl sınavı
10. hafta: Ekserji yıkımının çevresel etkisi
11. hafta: Referans çevre modelleri
12. hafta: Farklı arıtma teknolojilerinin ekserji analizi
13. hafta: Farklı arıtma teknolojilerinin ekserji analizi
14. hafta: Seminer sunumları
15. hafta*: Seminer sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1- Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen (2012) "Exergy : Energy, Environment and Sustainable Development" Elsevier Science & Technology, ISBN: :9780080970899, 9780080970905.

2- Marc A. Rosen (2012) "Environment, Ecology and Exergy : Enhanced Approaches to Environmental and Ecological Management" Nova Science Publishers, ISBN: 9781620817124, 9781620817414
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 14, 15 10
Proje: - 0
Ödev: 3, 6, 10, 12 10
Kısa sınav (Quiz): 7 5
Final sınavı: 16 45
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->