ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ÇMB 628 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Oksidasyon Prosesleri
Ders kodu: ÇMB 628
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Alireza KHATAEE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2019, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İleri oksidasyon proseslerinin (İOP) temel prensiplerini öğretmek, İOP’lerin Çevre Mühendisliği kapsamında kullanım alanları hakkında bilgilendirmek ve çalışma prensilerini laboratuvar ölçeğinde tanıtmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İleri oksidasyon proseslerinin (İOP) temel prensiplerini öğrenmiş olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çevre Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak
  3. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
  4. İleri seviye çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. İOP’lerin Çevre Mühendisliği alanında kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çevre Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  3. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. İOP’lerin çalışma prensibini laboratuvar ölçeğinde pratik olarak görmüş olmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çevre Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
  3. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: İleri Oksidasyon Proseslerinin Çevre Mühendisliğindeki Yeri ve Önemi
3. hafta: İleri Oksidasyon Proseslerinin Temel Prensipleri ve İleri Oksidasyon Prosesi Verimini Etkileyen Parametreler
4. hafta: Ozon Prosesleri
5. hafta: UV Prosesleri
6. hafta: Kavitasyon Prosesleri
7. hafta: Vize Sınavı
8. hafta: Fenton Prosesleri
9. hafta: Hibrit Prosesler
10. hafta: Su ve Atıksu Arıtımında İOP Uygulamaları
11. hafta: Öğrenci Sunumları
12. hafta: Öğrenci Sunumları
13. hafta: Laboratuvarda Örnek İOP Uygulaması
14. hafta: Laboratuvarda Örnek İOP Uygulaması
15. hafta*: Genel Ders Tekrarı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment, Simon Parsons, IWA Publishing, 2004.
Önerilen kaynaklar: Ozonation of Water and Waste Water: A Practical Guide to Understanding Ozone and its Applications, 2nd Edition, Christiane Gottschalk, Judy Ann Libra, Adrian Saupe, 2009.
Ultrasound in Environmental Engineering II, Ed. Uwe Neis, 2002.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 11, 12 10
Proje: 0
Ödev: 5, 9 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 3 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 8
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 8
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->