ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( İŞL 304 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yönetim Bilgi Sistemleri
Ders kodu: İŞL 304
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, bilgi çağı olarak adlandırdığımız ticaretin globalleştiği bu dönemde yöneticilerin karşılaştıkları temel karar verme problemlerinin üstesinden gelebilmeleri, rekabetçi işletmeler yaratabilmeleri, global işletmeleri yönetebilmeleri, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yararlı mal ve hizmetler üretebilmeleri için kullanmaları gereken temel araçlardan biri konumuna gelen yönetim bilişim sistemlerinin ne olduğunun, nasıl ve neden kurulması gerektiğinin, sürekliliğinin nasıl sağlanacağının, karşılaşılabilecek sorunların üstesinden ne şekilde gelinebileceğinin örneklerle de desteklenerek anlatılması ile yönetim bilişim sistemlerinin işletmeyi ve çalışanları nasıl etkilediğinin kavratılarak dersi tamamlayan öğrencilerin çalıştıkları işletmelerin başarı ve verimini arttırmalarını sağlamaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. MIS in temel bilgilerini kavramak: donanım, yazılım, iletişim ve veritabanı yönetimi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. SQL veritabanı yönetimi komut örnekleri ve uygulamalarını tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Nesneye yönelik programlama, üçüncü ve dördüncü nesil dilleri tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bilişim Sistemlerinin (BS) tanımlanması yapıldıktan sonra, neden bilişim sistemleri kullanılmaktadır, BS’ne çağdaş yaklaşımlar nelerdir, BS’nin organizasyonlardaki rolü nedir ve dijital firma kavramından ne anlaşılmalıdır gibi derse giriş konuları işlenecektir.
2. hafta: Bu derste işletmelerin üretim, pazarlama, finans gibi ana işlevlerinde bilişim sistemlerinin ayrı ayrı kullanım alanları, bunları birleştiren firma çaplı sistemlerin tanımlanması ve örnek uygulamaları ve endüstriyel networkler konularına değinilecektir.
3. hafta: Bu haftaki derste, bilişim sistemleri ile organizasyon yapısı arasındaki ilişkiler, yöneticilerin karar vermesinde bilgi sistemlerinden nasıl faydalanabilecekleri ve karar destek sistemleri ve değer zinciri ve değer ağı kavramları üzerinde durulacaktır.
4. hafta: Bu haftaki derste, günümüzde gittikçe yaygınlaşan elektronik ticaret ve elektronik işletmecilik konuları, Internet teknolojileri, Internete dayalı yeni işletme modelleri, e-ticaret türleri, Intranetlerin elektronik işletmecilikte nasıl kullanıldıkları gibi konulara değinilecektir.
5. hafta: Bu derste bilgisayar sistemlerinin donanım bileşenleri, bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi saklama, girdi ve çıktı aygıtları, verinin nasıl temsil edildiği, bit, byte, pixel kavramları, bilgisayar sistemleri türleri gibi donanımla ilgili konular işlenecektir.
6. hafta: Bu derste bilgisayar sistemlerine destek olan yazılım araçları, başlıca yazılım programları, yazılım türleri, işletim sistemleri, çoklu programlama, Grafik Kullanıcı arabirimi, uygulama yazılımları, bilgisayar yazılım dilleri, nesneye yönelik programlama ve internet sayfası hazırlama dilleri hakkında genel bilgiler öğretilecektir.
7. hafta: Vize sınavı
8. hafta: Bu derste işletmelerde veri yönetimine veri tabanı yaklaşımı, veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı türleri, SQL elemanları, veri tabanı tasarımı, çok boyutlu veri analizi ve veri madenciliği konuları tanıtılacak ve veri tabanı yönetimi hakkında uygulama derslerinde öğrenilen MS Access programı ve diğer veri tabanı yazılım programları ile ilgili bilgiler verilecektir.
9. hafta: Bu haftaki derste, günümüzde tanık olduğumuz telekomünikasyon devrimi hakkında konuşulacak, bilgisayar ve komünikasyon birlikteliğinden ne gibi faydalar sağlandığı tartışılacaktır. Ayrıca, telekomünikasyon sistemlerinin bileşenleri, sinyal türleri, komünikasyon kanalları gibi konular öğretilecektir.
10. hafta: Bu hafta, iletişimde kullanılan network topolojileri, Local Area Networkler, Wide Area Networkler, e-mail, voice mail, dijital bilgi sistemleri ve uzaktan öğrenme gibi iletişim ile ilgili konulara değinilecektir.
11. hafta: Bu derste firma çaplı network sistemleri, dijital entegrasyon için gerekli standartlar, firma çapından bakıldığında Internet teknolojisi ve hizmetleri, ve Internet’in yeni nesli: Broadband ya da Internet2 hakkında bilgiler verilecektir.
12. hafta: Bu derste web server’ları ve e-ticaret server’ları, web içeriği yönetim araçları, web performans izleme araçları, web hosting hizmetleri, webde bilgi arama yöntemleri ve telsiz (kablosuz) web uygulamaları hakkında tartışılacaktır.
13. hafta: Bu derste, birden fazla amaç olduğu durumda uygulanabilecek olan matematiksel bir çözüm yaklaşımı olan hedef programlama (Goal Programming) konusu anlatılacak ve WINQSB programı kullanılarak bazı örnek hedef programlama problemleri çözülecektir.
14. hafta: Bu derste, bilişim sistemlerinin işletme planlarına bağlanması, işletme proseslerinde reengineering çalışmaları ve sistem analizi konularına yer verilecektir. Öğrenciler ders kitabının (Laudon & Laudon) Onuncu Bölümünü okumalıdırlar.
15. hafta*: Bu derste bilişim sistemlerinin işletme değeri, bilişim sistemleri kullanımında ortaya çıkan problemler ve risk faktörlerinin kontrol edilmesi konuları tartışılacaktır. Öğrenciler ders kitabının (Laudon & Laudon) Onbirinci Bölümünü okumalıdırlar.
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: MIS, Laudon and Laudon, 2000. Wiley
Önerilen kaynaklar: MIS, Laudon and Laudon, 2000. Wiley
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 11-14 10
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 3
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->