ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( İŞL 309 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İş Süreçleri Mühendisliği
Ders kodu: İŞL 309
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, bir işletmedeki veya kurumdaki iş süreçlerinin analiz, tasarım ve uygulama konularını yönetimsel ve modelleme bağlamlarında incelemektedir. Yönetimsel bağlamı, öğrencilere işletme dönüşümü, süreç yeniden yapılanması, örgütsel yeniden yapılanma, iş dünyası ve Bilgi Teknolojileri (BT) uyumluluğu konularında bilgi sağlanacaktır. Modelleme bağlamı, iş süreci mühendisliği için yöntemler, araçlar ve teknikler anlamına gelmektedir. İş süreci yönetiminin kurumsal mimariyle uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu ders kapsamında öğrenme yöntemi, çeşitli vaka incelemeleri ve uygulamalı modelleme egzersizleri ile birlikte yönlendirilmiş okumaları içermektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İş süreçlerini ve organizasyonlarını yeniden tasarlamak için bilgi teknolojisi (BT) kullanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Planlama, organizasyon, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını hem teorik hem de pratik açıdan tanımlamak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. İş süreçleri ile ilgili değişikliklerin planlanması ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ve olası çözümlere cevap verebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Planlama, organizasyon, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını hem teorik hem de pratik açıdan tanımlamak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Kuruluşları iyileştirmek için BT kullanmaya yönelik çeşitli yaklaşımları değerlendirebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. İş süreçlerini modellemek için yöntem, araç ve teknikler kullanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 5. İş süreci modelleme dillerini öğrenme ve standartlarını değerlendirebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 6. İş süreci yönetimini kurumsal mimari, iş akışı yönetim sistemleri ile ilişkilendirebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Planlama, organizasyon, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını hem teorik hem de pratik açıdan tanımlamak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 7. Vaka çalışmaları ve projeler ile iş süreçlerini yeniden tasarlama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İşletme bilgisi (Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek
  2. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: İş Süreçleri Yönetimine Giriş
Süreç ve Süreç Bileşenleri
2. hafta: İş Süreci Yaşam Döngüsü
Toplam Kalite Yönetimi, Yalın Üretim ve Diğer Alanlarla Etkileşimleri
3. hafta: Süreç Tanımlanması
Ana Süreçlerin Belirlenmesi, Süreç Mimarisinin Tasarımı
4. hafta: Temel Süreç Modelleme
BPMN Giriş, Branching (Dallanma) ve Birleştirme, Vaka Çalışmaları
5. hafta: Temel Süreç Modelleme
Bilgi Yapıları, Kaynaklar, Vaka Çalışmaları
6. hafta: Süreç Keşfetme
Keşfetme Yöntemleri, Süreç Modelleme Yöntemleri
7. hafta: İleri Süreç Modelleme
Süreç Ayrıştırma, Vaka Çalışmaları
8. hafta: İleri Süreç Modelleme
Olaylar ve İstisnalar, Vaka Çalışmaları, Ara sınav
9. hafta: Nitel Süreç Analizi
Value Added Analizi, Root Cause Analizi
10. hafta: Nitel Süreç Analizi
Sorun Kayıtları, Pareto Analizi
11. hafta: Nicel Süreç Analizi
Performans Ölçümü, Dengelenmiş Performans Kartı, Flow Analizi
12. hafta: Nicel Süreç Analizi
Queues (Kuyruklar), Simülasyon
13. hafta: Süreç Yeniden Tasarımı, Uygulama ve İzleme
Süreç Uygulama, Performans Analizi
14. hafta: Proje Sunumları
15. hafta*: Proje Sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Fundamentals of Business Process Management, 6th Edition, Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers , Springer, 2013, ISBN: 978-3-642-33143-5
Önerilen kaynaklar: Fundamentals of Business Process Management, 6th Edition, Dumas, La Rosa, Mendling & Reijers , Springer, 2013, ISBN: 978-3-642-33143-5
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 5-14 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 4 10
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->