ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( İŞL 548 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İşletme Analizi
Ders kodu: İŞL 548
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, işletmelerde program veya proje yönetimi çalışmalarında, gereksinimlerin doğru bir şekilde ortaya çıkarılması ve belirsizliklerin gereksinimlerden uzaklaştırılması için kullanılan İş Analizi temellerine, yöntemlerine ve araçlarına ait konuların öğretilmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler, İş Analizi uygulamalarını kavrayacak ve bir iş probleminin veya bir iş fırsatının gereksinimlerini İş Analizi yöntemleri ile nasıl inceleyeceklerini öğreneceklerdir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İş Analizinin temellerini ve terminolojisini kavrama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İşletmecilikte de kullanılan ortak sosyal bilimler terminolojisini ve kavramlarını tanımlayıp, kullanabilme
  2. Çağın işletmecilik konularında teorik bilgileri edinmek ve gerçek durumları bu bilgiler ışığında incelemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Başarılı bir şekilde bir projeyi başlatmak için İş Analizi kapsamındaki teknikleri ve metodolojileri kullanma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çağın işletmecilik konularında teorik bilgileri edinmek ve gerçek durumları bu bilgiler ışığında incelemek
  2. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletmeyi örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. İş Analisti bakış açısıyla, bir projeye ait gereksinimleri tüm paydaşlar için doğru, anlaşılabilir ve verimli bir şekilde ortaya çıkarma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çağın işletmecilik konularında teorik bilgileri edinmek ve gerçek durumları bu bilgiler ışığında incelemek
  2. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletmeyi örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 4. Gereksinim hayat döngüsü kapsamında gereksinimleri modelleme, izleme ve performans kontrolü aşamalarını yönetme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çağın işletmecilik konularında teorik bilgileri edinmek ve gerçek durumları bu bilgiler ışığında incelemek
  2. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletmeyi örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 5. Gereksinimleri etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunma

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Çağın işletmecilik konularında teorik bilgileri edinmek ve gerçek durumları bu bilgiler ışığında incelemek
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: İş Analizine Giriş
Portföy, program ve proje (3P); Program ve proje yönetiminde iş analizi, Proje yöneticisi ile iş analisti; İş analisti yetkinlikleri ve sorumlulukları; İş analistinin stratejik önemi; Gereksinim kavramı
2. hafta: İş Analizi Standartları ve Yaşam Döngüleri
Gereksinim Yaşam Döngüsü, Proje Yaşam Döngüsü, Ürün Yaşam Döngüsü, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü, İş Süreci Yönetimi Yaşam Döngüsü kavramları; Çevik, kurumsal mimari ve iş süreç yönetimi boyutlarıyla iş analizi; IIBA ve PMI standartları
3. hafta: İş Analizi Planlama
Proje takımı ve paydaşlar; Proje kapsamı ve ürün kapsamı; Problem veya fırsat tanımlama; Gereksinimler ve türleri; Proje yönetimi planlama ve iş analizi planlama ilişkisi
4. hafta: Kapsam Tanımlama
İş vakası hazırlama; Mevcut durum (AS-IS) değerlendirmesi ve yöntemler (RACI Matrix, SMART, SWOT, Five Whys, Fishbone, Capability Table vb.)
5. hafta: Kapsam Tanımlama
Gelecek durum (TO-BE) değerlendirmesi; Kısıtlar, varsayımlar ve riskler; Fizibilite çalışmaları
6. hafta: Gereksinimleri Anlama
Gereksinimleri ortaya çıkarma ve yöntemler (document analysis, workshops, focus groups, prototyping vb.); Gereksinim planlama; Gereksinim İş Planı (Requirement Work Plan, RWP)
7. hafta: Gereksinimleri Modelleme
Modellerin amacı; Kapsam modelleri, kural modelleri, veri modelleri, arayüz modelleri; Ara sınav
8. hafta: Gereksinimleri Modelleme
Süreç modelleme ve BPMN modelleme dili; Modelleme araçları; Örnek uygulamalar
9. hafta: İş Gereksinim Dokümanı (Business Requirements Document, BRD)
Gereksinimlerin iletişimi; Gereksinim analizinin dokümantasyonu; BRD bileşenleri ve örnek uygulamalar
10. hafta: Gereksinimlerde Değişimi Yönetme
Değişim yönetimi; Kontrol araçları ve teknikleri; Etki analizi (Impact analysis)
11. hafta: İzlenebilirlik ve Kontrol
Gereksinim önceliklendirme; Gereksinimleri izleme
12. hafta: İzlenebilirlik ve Kontrol
Gereksinimleri izleme; İzlenebilirlik matrisi (Traceability matrix)
13. hafta: Gereksinim Performansı Değerlendirme
Gereksinimleri doğrulama ve doğrulanması; Anahtar performans göstergeleri (Key performance indicators, KPI); Değerlendirme yöntemleri; Hataların tespiti ve değerlendirme
14. hafta: Proje Sunumları
15. hafta*: Proje Sunumları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide. PMI Global Standard.
BABOK: Business Analysis Body of Knowledge. International Institute of Business Analysis (IIBA).
Önerilen kaynaklar: Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide. PMI Global Standard.
BABOK: Business Analysis Body of Knowledge. International Institute of Business Analysis (IIBA).
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 5-14 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 8 10
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->