ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( AİİT 102 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders kodu: AİİT 102
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Orkun CANBEK
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 ()
Yılı, Dönemi: 1,2,3,4, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli:
Ön koşullar: Hazırlıkta Başarı
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yakın tarih, Mustafa Kemal Atatürkün devrim ve ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyetinin kazanımları hakkında bigi vermek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleşen Türk Devrimi hakkında bilgi sahibi olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak
  2. İnkılapların tarihi, politik, ekonomik ve sosyal etkilerini saptamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Atatürk İlkeleri ve felsefesini değerlendirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak
  2. İnkılapların tarihi, politik, ekonomik ve sosyal etkilerini saptamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarının tarihi sürecini, bütünüyle tanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak
  2. İnkılapların tarihi, politik, ekonomik ve sosyal etkilerini saptamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Geçmiş ve günümüz şartlarını karşılaştırma, bilgi köprüsü kurma yeteneğine sahip olacaklardır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mesleki ve ahlaki sorumluluk kazanmak
  2. Değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguları sözlü, yazılı ve görsel olarak ifade etmek
  4. Alanında modern teknik ve metotları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Günümüz Türkiye’sinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türk İnkılapları hakkında teorik bilgiler kazanmak
  2. İnkılapların tarihi, politik, ekonomik ve sosyal etkilerini saptamak
  3. Değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
  4. Atatürk ilkeleri konusunda bilinç geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sevr Barış Antlaşması. Kurtuluş Savaşı Cepheler. Güney ve Doğu Cephesi
2. hafta: Batı Cephesi. Mudanya Mütarekesi; Lozan Barış Konferansı, Lozan Barış Antlaşması’nın Önemli Koşulları-Lozan’ın Getirdikleri
3. hafta: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlan Edilmesi; Birinci TBMM’de Seçim Kararının Alınması; Halk Fırkası’nın (Parti) Kurulması; Ankara’nın Başkent Olması, Cumhuriyetin İlanı ve Tepkiler; Halifeliğin Kaldırılması
4. hafta: Atatürk Dönemi Çok Partili Hayat Denemeleri, Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı
5. hafta: İnkılaplar ve Hedeflerine Genel Bir Bakış, Ekonomi Alanında Gelişmeler, Eğitim ve Kültür Alanında Gelişmeler
6. hafta: Toplumsal Alanda Yaşanan Gelişmeler, Hukuk Alanında Yaşanan Gelişmeler
7. hafta: Lozan Barışı Sonrası Türkiye 1923–1930
8. hafta: Ara sınav. Dış politika değerlendirmesi
9. hafta: İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası 1931–1939
10. hafta: Atatürkçülük ve Temel Özellikleri
11. hafta: Atatürk İlkeleri
12. hafta: Atatürk Sonrası Türkiye- İsmet İnönü Dönemi
13. hafta: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İç Politika
14. hafta: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Dış Politika ve İsmet İnönü Döneminin Sonu
15. hafta*: _
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.
Önerilen kaynaklar: AKŞİN, Sina, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, 1789-1980, , İmaj Yayınları Ankara, 2001.
ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, (3 C.), 11. Basım, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1982.
ATEŞ, Toktamış, Türk Devrim Tarihi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.
AVCIOĞLU, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, (3C), Tekin Yayınevi, İstanbul,1996.
BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.
BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006.
BİLSEL, Cemil, Lozan, ( 2 C), Sosyal Yayınları, İstanbul, 1998.
CEM, İsmail, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul, 1998.
ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, (2 C) İmge Yayınları, Ankara, 1995.
GOLOĞLU, Mahmut, Devrimler ve Tepkileri, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1972.
GOLOĞLU, Mahmut, Türkiye Cumhuriyeti, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007.
GÖNLÜBOL, Mehmet-SAR, Cem, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973), Ankara, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,1974.
İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınları, Ankara, 1987.
KARACAN, Ali Naci, Lozan Konferansı ve İsmet Paşa, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1971.
KIRÇAK, Çağlar, Meşrutiyetten Günümüze Gericilik, (2 C) Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.
LEWIS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih Siyasi Tarih, İmge Yayınevi, Ankara, 1991.
SOYSAL, İsmail, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, I. Cilt, Ankara.
TBMM Gizli Celse Zabıtları.
TBMM Zabıt Ceridesi.
TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, 2. Basım, İstanbul, 1995.
TURAN, Şerafettin, Mustafa Kemal Atatürk Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004.
TURAN, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi,I-II- III-IV-V, Bilgi Yayınevi, Ankara,
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->