ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 505 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Biyokimya
Ders kodu: BTEC 505
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBİL
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere moleküler tanımlama, protein katlanması, hücre sinyalleri, alosteri ve yapısal biyoloji, spektroskopik yöntemler, moleküler dinamik ve yapı temelli ilaç dizaynı konularında bilgilerin aktarılması dersin amaçları arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Çeşitli biyomoleküllerin yapılarını, fonksiyonlarını öğrenir, bu molekülleri bir arada tutan inter moleküler etkileşimlerin önemini ve çeşitlerini anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  2. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. 2. Protein katlanmasını öğrenerek, bu yapısal değişikliği izlemek için NMR ve EM gibi çeşitli tekniklerin çalışma prensiplerini öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  2. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. 3. Hücre zarı proteinlerinin ve enzimlerin işleyişini öğrenerek alosterik düzenlenme mekanzimalarını anlamak ve bu mekanizmaları öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  2. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 4. 4. Moleküler dinamik, yapı temelli ilaç dizaynı konusunda bilgi edinir, bazı yapısal temelli ilaç tekniklerini kendi deneyimler ve bu deneyimin sonunda doğru şekilde raporlamayı öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  2. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 5. 5. Güncel literature doğru taramayı ve bunları okuyup, anlayıp, özümsemeyi öğrenerek, bu bilginin nasıl paylaşılacağını, sunulacağını deneyimler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  2. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: İleri biyokimyaya giriş ve inter-moleküler etkileşimler
2. hafta: Biyomoleküler yapılar ve fonksiyonları
3. hafta: Protein katlanması
4. hafta: Protein katlanmasını izlemek için teknikler
Ödev 1
5. hafta: Hücre zarı ve hücre zarı proteinleri
6. hafta: Moleküler tanımlama ve bağlanma
7. hafta: Protein-protein etkileşimleri ve alosteri
8. hafta: Protein-protein etkileşimlerinin modülasyonu
Ara Sınav
9. hafta: NMR spektroskopi ve yapı tayini
10. hafta: Elektron mikroskobu ve yapı tayini
11. hafta: Alosterik hedefler: Enzimler
Ödev 2
12. hafta: Moleküler ve protein dinamiği
13. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynı uygulamaları
Ödev 3
14. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynı uygulamaları sonuç raporlarının sunulması ve tartışması
15. hafta*: Kritik konuların tekrarı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: The Molecules of Life
Physical and chemical principles
John Kuriyan, Boyana Konforti, David Wemmer
Taylor and Francis
Önerilen kaynaklar: Proteins: Structures and molecular properties
Thomas E. Creighton, W. H. Freeman
Wiley
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 4, 11, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 3
Ödev: 7 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 3
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->