ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 521 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoteknolojide Girişimcilik
Ders kodu: BTEC 521
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Işıl KURNAZ
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2018, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Biyotek startup firma kurulumu; yüksek ölçekli üretim teknolojileri; ilaç tasarımı ve geliştirilmesi; iyi üretim uygulamaları; ISO, CE ve diğer sertifikasyonlar; potansiyel işortağı ve müşteri analizi; fikir geliştirme, iş planı formülasyonu, fikir hakları mülkiyeti, fonlama, personel idaresi ve yönetim kurulu kompozisyonu; yasal merciler; ders aynı zamanda Teknogirişim vb başarı öyküsü olarak sektörden davetli konuşmacılar içerecek olup “[öğrencinin] biyoteknoloji şirketi”nin hayali iş planından oluşan bir dönem ödevi olacaktır
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Türkçe metin giriniz

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  2. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  6. Öğrenme Yetkinliği
  7. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  9. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  10. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
  4. Seminer/sunum
 2. girişimciliğin temel kavramlarını bilirler; iş planının ne içerdiğini açıklayabilirler; proje yönetimi temellerini düşünebilirler; pazarlama ve finansman planlaması yapabilirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  7. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  8. Öğrenme Yetkinliği
  9. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  10. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  11. Biyoteknoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde iş yapabilmek
  12. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta:
2. hafta:
3. hafta:
4. hafta:
5. hafta:
6. hafta:
7. hafta:
8. hafta:
9. hafta:
10. hafta:
11. hafta:
12. hafta:
13. hafta:
14. hafta:
15. hafta*:
16. hafta*:
Ders kitapları ve materyaller: Ders izlencesinde verilecektir
Önerilen kaynaklar: Ders izlencesinde verilecektir
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler):
Dönem içi diğer çalışmalar:
Proje:
Ödev:
Kısa sınav (Quiz):
Final sınavı:
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme):
Ders dışı bireysel çalışma:
Uygulama, Rehberli problem çözme:
Ödev:
Dönem projesi:
Dönem projesi sunumu:
Kısa sınav (Quiz):
Ara sınav için bireysel çalışma:
Ara sınav (Vize):
Final sınavı için bireysel çalışma:
Final sınavı:
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->