ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 542 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Keşfi
Ders kodu: BTEC 542
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBİL
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere farmasötik araştırmaları anlatmak, ilaç keşfi için gerekli temel teorik bilgiler ve bu amaçta kullanılan yöntemlerin anlatılması, ilaç keşfinin temel basamakları ve başarılı bir ilaç dizaynı için gerekli adımların öğrencilere aktarılması dersin amaçları arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Farmasötik biyoteknoloji ve ilaç dizaynı için altyapıyı oluşturacak temel kimya ve biyoloji konularını alır ve özümser.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. 2. İlaç metabolizmasını ve ilaç etki mekanizmasını öğrenip, yeni ilaç dizaynı için bu ögeleri kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Türkiye’de ve dünyada biyoteknoloji sektörünü tanımak, sektörün ihtiyaçlarını, fırsatlarını ve sorunlarını bilmek
  2. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. 3. Proteinlerin ve enzimlerin nasıl çalıştığını anlayarak inhibisyon mekanizmaları üstünde fikir yürütür; bu bilgiyi ilaç ve endüstriyel kimyasallar üretimi için kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  2. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. 4. Bilgisayar hesaplama temelli ilaç tasarımı hakkında bilgilenir, bazı teknikleri kendi uygulayarak kişisel deneyim kazanır, bu uygulamaları raporlayarak doğru raporlama tekniklerini öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  2. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 5. 5. Güncel literature doğru taramayı ve bunları okuyup, anlayıp, özümsemeyi öğrenerek, bu bilginin nasıl paylaşılacağını, sunulacağını deneyimler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  2. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Medikal kimyaya giriş
2. hafta: İlaç-reseptör ilişkileri, yapı aktivite ilişkisi
3. hafta: Kantitatif yapı aktivite ilişkisi
4. hafta: İlaçların etki bölgesi ve aksiyon mekanizmasına göre sınıflandırılması
Ödev 1
5. hafta: Farmakokinetik/Farmakodinamik
6. hafta: Protein kimyası & mühendisliği - Yapı
7. hafta: Protein kimyası & mühendisliği – Katlanma ve yanlış katlanma
8. hafta: Protein katlanmasının düzenlenmesi
Ara Sınav
9. hafta: Enzimoloji
10. hafta: Gen mühendisliği/rekombinant DNA teknolojisi
11. hafta: Akıllı ilaç dizaynı
Ödev 2
12. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynına giriş
13. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynı uygulamaları
Ödev 3
14. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynı uygulamaları sonuç raporlarının sunulması ve tartışması
15. hafta*: Kritik konuların tekrarı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Pharmaceutical Biotechnology
Drug Discovery and Clinical Applications
Second, Completely Revised, and Greatly Enlarged Edition
Eds.: Prof. Dr. Oliver Kayser & Prof. Dr. Heribert Warzecha
Wiley-Blackwell
Önerilen kaynaklar: Fundamentals of Medicinal Chemistry
Gareth Thomas
Wiley
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 4, 11, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 3
Ödev: 7 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 3
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->