ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 554 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyosensörler
Ders kodu: BTEC 554
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Banu BAHŞİ
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, biyosensörleri, biyosensörlerin tiplerini ve biyosensörlerin uygulamalarını öğretmektir. Öğrenciler sağlık, gıda ve çevresel izlemede uygulamalar bağlamında küçük molekülleri, DNA, proteinleri ve hücreleri nasıl biyosensör ile tespit edeceklerini öğrenirler. Elektrokimya, akustik ve optik gibi biyosensör yaklaşımları öğretilecektir. Ayrıca, dönüştürücü yüzeylere biyomolekül tutturma yöntemleri de dahil olmak üzere, seçici yüzey kimyası üzerinde durulacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyosensörlere giriş, biyosensör tipleri ve uygulamaları, Biyomoleküler yapı ve biyoseçici yüzeyler, Algılama türleri ve Mobil / Bakım Noktası biyosensörleri.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  4. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  5. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  6. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  7. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  8. Günümüz bilim ve iş dünyasında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerine sahip olmak ve yazışma, tartışma, raporlama ve sunu tekniklerini en iyi şekilde uygulayabilmek
  9. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş
2. hafta: Biyosensörler
3. hafta: Biyosensör çeşitleri ve uygulamaları
4. hafta: Biyomoleküler yapı ve fonksiyon 1
5. hafta: Biyomoleküler yapı ve fonksiyon 2
6. hafta: Biyoselektif katmanlar
7. hafta: Optik Tespitler (Algılama)
8. hafta: Ara sınav (Vize)
9. hafta: Elektriksel Tespitler (Algılama)
10. hafta: Elektrokimyasal Tespitler (Algılama)
11. hafta: Mekanik / fiziksel Tespitler (Algılama)
12. hafta: Mobil/Taşınabilir/Yerinde kullanılan Biyosensörler
13. hafta: Seminer
14. hafta: Seminer
15. hafta*: Genel Bakış
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Power point sunum dosyaları ve dökümanları
Önerilen kaynaklar: Handbook of Biosensors and Biochips
First published: 15 March 2008
Print ISBN: 9780470019054| Online ISBN: 9780470061565| DOI: 10.1002/9780470061565
Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd. All rights reserved.

Handbook of Biosensors and
Biosensor Kinetics
Ajit Sadana
Neeti Sadana, Elsevier.
Smart biosensor technology, George K. Knopf
Amarjeet S. Bassi, CRC Press.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 13,14 20
Proje: - 0
Ödev: - 0
Kısa sınav (Quiz): 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 20
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 2 9
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->