ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 562 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoproses Mühendisliği
Ders kodu: BTEC 562
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2022-2023, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, reaksiyon ve enzim kinetiği, biyoproses kinetiği ve biyoreaktörlerde işletme modlarının öğrenilmesi, ayrıca biyoproseslede kütle transfer, ısı transferi ve ölçek büyütme ile ilgili hesaplamaların uygulanabilmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyokatalizörler, biyodönüşümler ve biyoproses kinetiğini kavrabilme yeteneği.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  6. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  7. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Türkçe metin giriniBiyoproseslerde transport olaylarını kavrayabilme. Kütle ve ısı transferi işlemlerinde hesaplama yapabilme yeteneğiz

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Mikrobiyal kinetik özelliklerini kavrayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  4. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Biyoreaktör sistemlerinin tasarım özelliklerinin temel özelliklerini anlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 5. Farklı üretim sistemlerini etkileyen kritik parametreleri anlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders hakkında ve dersin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verilmesi, Biyoproses geliştirme giriş
2. hafta: Biyolojik temellere genel bir bakış
3. hafta: Kimyasal reaksiyonlara genel bir bakış
4. hafta: Biyokatalizörler ve özellikleri: mikroorganizmalar ve enzimler
5. hafta: Enzim kinetiği
6. hafta: Mikrobiyal kinetik
7. hafta: Biyoproseslerde transport olayları: Kütle transferi
8. hafta: Biyoproseslerde transport olayları: Kütle transferi-Ara sınav
9. hafta: Enerji Denklikleri
10. hafta: Sıvı reolojisi, karıştırma ve hidrodinamik davranışlar
11. hafta: Sıvı reolojisi, karıştırma ve hidrodinamik davranışlar
12. hafta: Biyoreaktörler, özellikleri, işletme ve tasarım değişkenleri
13. hafta: Biyoreaktörlerde üretim: Kesikli, sürekli, kesikli beslemeli ve yarı sürekli prosesler
14. hafta: Biyoproseslerde transport olayları: Isı transferi
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları, önerilen kitaplar
Önerilen kaynaklar: 1. Pauline M. Doran, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press (Elsevier), 199
1. 2. Michael Shuler and Fikret Kargi. Bioprocess engineering basic concepts.
2. 3. Bailey, J. E and Ollis, D. F, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill Book co. Singapore, 1986
4.Jens Nielsen, John Villadsen, Gunnar Liden, Bioreaction Engineering Principles, Kluwer Academic, 2003
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 35 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 35 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->