ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 563 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Enzim Mühendisliği
Ders kodu: BTEC 563
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Barış BİNAY
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1-2, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere enzimler ve üretimleri ile ilgili bilgi ve becerileri kavramak, enzim kinetiği ve çalışma mekanizmalarının anlamak, enzim stabilizasyonu, saflaştırılması ve enzim reaktörleri ile ilgili bilgilerin anlaşılması, enzim mühendisliği ve endüstrideki uygulamalarının tanıtılması ve enzimatik reaksiyonlara ait problemlerin çözümünü değerlendirmek, ödevler vererek çalışmaya teşvik edilmesi ve çalışmanın değerlendirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak temel enzim mühendisliği bilgilerini edinmeleri amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Enzimleri ve çeşitlerini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  4. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  5. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Enzim kinetiği ve çalışma mekanizmalarını tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Türkiye’de ve dünyada biyoteknoloji sektörünü tanımak, sektörün ihtiyaçlarını, fırsatlarını ve sorunlarını bilmek
  3. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  6. Biyoteknoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde iş yapabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Enzim kinetiğine ait problemleri çözebilme becerisi kazanabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  3. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Enzim Mühendisliğine Giriş
2. hafta: Enzimlerin biyolojisi ve kimyası yapısı, Enzimlerin sınıflandırılması
3. hafta: Enzimlerin çalışma mekanizması, Enzim Kinetiği
4. hafta: Enzim Sentezi ve Aktivitesinin Regülasyonu
5. hafta: Enzim Mühendisliği Literatür Araştırması
6. hafta: Enzim Mühendisliği 1
7. hafta: Enzim Mühendisliği 2
8. hafta: Ara Sınav I
9. hafta: Enzim Mühendisliği 3
10. hafta: Enzim Mühendisliği 4
11. hafta: Sunumlar (ödev)
12. hafta: Enzim Mühendisliğinde Rekombinant DNA Teknolojisi
13. hafta: Endüstrideki Uygulamalar
14. hafta: Enzim Biyoinformatiği
15. hafta*: -
16. hafta*: Final
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Enzyme Engineering - Methods and Protocols | James C. Samuelson
Fundamentals of Enzyme Engineering
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 11 5
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 55
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 5 13
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 7
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 7
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->