ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 564 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Protein Biyoteknolojisi
Ders kodu: BTEC 564
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Işıl KURNAZ
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017 , Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere endüstriye yönelik olarak protein anlatımı, sentezi, pürifikasyonu ile ilgili temel bilgiler ve rekombinant DNA teknolojisi uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler verilerek, mevcut rekombinant biyoteknoloji ürünlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin temel biyokimya ve moleküler biyoloji bilgilerine sahip olmaları beklenir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Rekombinant protein üretimine ilişkin temel biyoteknoloji bilgi ve becerisi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Türkiye’de ve dünyada biyoteknoloji sektörünü tanımak, sektörün ihtiyaçlarını, fırsatlarını ve sorunlarını bilmek
  5. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  6. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  7. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  8. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  9. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. konu hakkında güncel mevzuat farkındalığı

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  7. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. protein ve enzim mühendisliğine ilişkin yöntem bilgileri

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  6. İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 4. yüksek üretim ölçeğine geçişle ilgili temel bilgi ve beceriler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Türkiye’de ve dünyada biyoteknoloji sektörünü tanımak, sektörün ihtiyaçlarını, fırsatlarını ve sorunlarını bilmek
  4. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  6. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  7. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  8. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  9. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Derse giriş; proteinlerin biyokimyasal özellikleri; protein sentezi.

2. hafta: Ökaryotik ve prokaryotik protein sentez mekanizmaları arasındaki farklılıkların hatırlanması
3. hafta: Protein katlanması, 3 boyutlu yapı oluşması; şaperonlar. Katlanma problemleri ve protein katlanma hastalıkları
4. hafta: Proteinlerin ayrıştırılması ve hedeflenmesi; proteinlerin translasyon sonrası modifikasyonları ve bunların incelenmesi
5. hafta: Biyolojik effektörler olarak proteinler (immunoglobinler, protein hormonlar, enzimler vs)
6. hafta: Recombinant protein teknolojisi -I
7. hafta: Recombinant protein teknolojisi -II
8. hafta: Heterolog anlatım sistemleri; protein pürifikasyonu ve analizi
9. hafta: İnsan terapötik proteinlerinin ve enzimlerinin üretimi
10. hafta: Yüksek ölçekli endüstriyel protein üretimi; hücre bankaları; GLP ve GMP
11. hafta: Protein iyileştirmesi: Protein mühendisliği ve daha efektif protein tasarımı
12. hafta: Protein iyileştirmesi: Protein mühendisliği ve daha efektif protein tasarımı - devam
13. hafta: Protein iyileştirmesi: Sentetik biyoloji-1
14. hafta: Protein iyileştirmesi: Sentetik biyoloji-2
15. hafta*: REVİZYON - makale incelemeleri
16. hafta*: REVİZYON - makale incelemeleri
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes
Önerilen kaynaklar: Recommended Reading :
Fundamentals of Protein Biotechnology, Stein. CRC press (1990)
Proteins: Biotechnology and Biochemistry; Gary Walsh. Wiley (2202)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 2,4,8,10,12 15
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 4 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 3 5
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->