ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 574 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Bitki Besleme: Mineral ve Organik Gübreler ve Büyüme Uyarıcılar
Ders kodu: BTEC 574
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 5, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders öğrencilerin mineral ve organik gübreler ile ilgili bilgi sahibi olmasını ve yeni nesil bitki besleme ürünlerinin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlar.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bitki besleme ürünlerini açıklayabilir ve kullanım amaçlarını bilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  2. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  3. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  4. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  5. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Yeni nesil bitki besleme ürünlerini tanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  8. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  9. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  10. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Tarımda sürdürülebilirlik için bitki besleme stratejilerinin nasıl uygulanması gerektiğini kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  2. Türkiye’de ve dünyada biyoteknoloji sektörünü tanımak, sektörün ihtiyaçlarını, fırsatlarını ve sorunlarını bilmek
  3. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  8. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  9. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Bitki besleme ürünlerinin biyoteknolojik olarak üretilme teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  2. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  3. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  6. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  7. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  8. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bitki besleme prensipleri ile ilgili temel kavramlar
2. hafta: Bitkilerin esansiyel mineral elementleri alımı
3. hafta: Mineral - Organomineral - Mikrobiyal Gübreler
4. hafta: Makroeleemntler - azot
5. hafta: Makroelementler - fosfor
6. hafta: Makroelementler - potasyum ve magnezyum
7. hafta: Makroelementler - kükürt
8. hafta: Makroelementler - kalsiyum - Ara sınav
9. hafta: Mikroelementler - demir ve çinko
10. hafta: Mikroelementler - mangan, bakır
11. hafta: Mikroelementler - molibden ve nikel
12. hafta: Bitki besleme - kalite ilişkileri
13. hafta: Bitki besleme ürünlerinde biyoteknolojinin yeri
14. hafta: Tarımda sürdürülebilirlik - Öğrenci sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Marschner P. (2023) Marschner’s mineral nutrition of higher plants, 4th Edition, Elsevier.
Önerilen kaynaklar: Allen V. Barker and David J. Pilbeam - Handbook of Plant Nutrition
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 25
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 30 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 30 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 35 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->