ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 576 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım
Ders kodu: BTEC 576
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, bitki doku kültürü uygulamaları ve mikro çoğaltmada kullanılabilecek yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bitki doku kültürü yöntemlerini farklı bitkiler üzerinde uygulayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  3. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  4. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Tıbbi, kozmetik ve endüstriyel uygulamalarla fitokimyasalların in vitro üretimini gerçekleştirebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Tez konusu ile ilgili biyoteknoloji alanında (sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi) üst düzey ve güncel bilgilere sahip olmak
  3. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  4. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  5. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  6. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Bitki doku kültürü uygulamalarını moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği çalışmaları için kullanabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  2. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  3. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  4. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  5. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  6. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  7. Biyoteknoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde iş yapabilmek
  8. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Bitki doku kültürü laboratuvarı kurabilecek bilgi birikimine sahip olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin kapsamını, temellerini, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini kavramış olmak
  2. Başta biyoloji olmak üzere ilgili temel bilimlerde ve mühendislik alanlarında sağlam bir altyapıya sahip olmak
  3. Sanayinin Ar-Ge faaliyetleri için gerekli teorik ve deneysel bilgi birikimine sahip olmak
  4. Biyoteknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini iş dünyasında kullanabilmek
  5. Biyoteknolojide sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek ve sorunlarını çözebilecek yaklaşımlar geliştirebilmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütebilmek
  6. Biyoteknoloji alanında girişimci olabilmek ve/veya yeni girişimlere gerek bilimsel ve teknik gerekse yönetsel katkı sağlayabilmek
  7. Hem tek başına hem de ekip içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları mümkün olan en iyi şekilde ve zamanında yerine getirebilmek
  8. Biyoteknoloji alanında yeniliklere açık olmak ve uluslararası düzeyde yenilikleri yakından takip edebilmek
  9. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın yollarını bilmek
  10. Biyoteknoloji alanında hem Türkçe’yi hem de İngilizce’yi üst düzeyde kullanabilmek
  11. Biyoteknoloji alanında akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü olabilmek ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulup geliştirilmesini sağlayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bitki Doku Kültürüne ve Tarihine Giriş
2. hafta: Doku Kültürünün Botanik Temeli
3. hafta: Bitki Doku Kültürü Laboratuvarının Kurulması
4. hafta: Bitki Doku Kültürü Ortamı ve Bileşenleri
5. hafta: Eksplant Hazırlama ve Biyolojik Kontaminasyon
6. hafta: Kallus ve Süspansiyon Kültürü - Makale Tartışması
7. hafta: Organogenez ve Somatik Embriyogenez - Makale Tartışması
8. hafta: Organogenez ve Somatik Embriyogenez - Vize Sınavı
9. hafta: Meristem Kültürü ve Virüsten Ari Bitkiler - Makale Tartışması
10. hafta: Haploid Kültür - Makale Tartışması
11. hafta: Embryo Kültürü ve Embrto Kurtarma - Makale Tartışması
12. hafta: Protoplast Kültürü ve Somatik Hibridizasyon - Makale Tartışması
13. hafta: Aklimatizasyon
14. hafta: Doku kültürü ürünleri - Sunumlar
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Roberta H. Smith - Plant Tissue Culture Techniques and Experiments
Önerilen kaynaklar: Robert N. Trigiano and Dennis J. Gray - Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology
Lydiane Kyte, John Kleyn, Holly Scoggins, Mark Bridgen - Plants From Test Tubes An Introduction to Micro-Propagation
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 6, 7, 9, 10, 11, 12 20
Proje: 14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 30 1
Dönem projesi sunumu: 20 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 20 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 25 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->