ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 623 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Teknoloji Transferi ve Ticarileşme
Ders kodu: BTEC 623
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Işıl KURNAZ
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2024, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, öğrencilerin biyoteknoloji alanında almakta oldukları teknik eğitimi ürüne ve şirkete dönüştürebilmeleri için gerekli donanım hakkında farkındalık yaratmak ve bazı temel kavram ve mevzuatlara hakim kılmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. FSMH ile patent kanun ve mevzuatları hakkında bilgi sahibi olacaklardır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak
  2. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  3. “Yaşam boyu öğrenme” yaklaşımını benimseyerek buna uygun alışkanlıklar geliştirmek
  4. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili uluslararası akademik çevrelerde ve iş dünyasında kendisine saygın bir yer edinerek üretken işbirlikleri kurabilecek sosyal becerilere sahip olmak
  5. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak
  6. Akademik etik ve biyoetik ilkelerine saygılı olmak ve bu ilkelerin değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesine katkı sağlamak
  7. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanına giren güncel akademik ve toplumsal tartışmalarda bilimsel gerçeklere dayanan ve güçlü fikirler beyan edebilecek nitelikte, saygın bir bilim insanı profili çizmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Biyoteknoloji startup şirket kurulumuna dair temel bilgi ve beceriler kazanacaklardır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  2. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak
  3. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  4. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  5. Görev aldığı projelerde üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek
  6. “Yaşam boyu öğrenme” yaklaşımını benimseyerek buna uygun alışkanlıklar geliştirmek
  7. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek
  8. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili uluslararası akademik çevrelerde ve iş dünyasında kendisine saygın bir yer edinerek üretken işbirlikleri kurabilecek sosyal becerilere sahip olmak
  9. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak
  10. Akademik etik ve biyoetik ilkelerine saygılı olmak ve bu ilkelerin değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesine katkı sağlamak
  11. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanına giren güncel akademik ve toplumsal tartışmalarda bilimsel gerçeklere dayanan ve güçlü fikirler beyan edebilecek nitelikte, saygın bir bilim insanı profili çizmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Pazar araştırması, ürün tasarımı ve inovasyon konusunda bilgi ve beceri sahibi olurlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak
  2. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  3. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  4. Görev aldığı projelerde üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek
  5. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  6. “Yaşam boyu öğrenme” yaklaşımını benimseyerek buna uygun alışkanlıklar geliştirmek
  7. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek
  8. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili uluslararası akademik çevrelerde ve iş dünyasında kendisine saygın bir yer edinerek üretken işbirlikleri kurabilecek sosyal becerilere sahip olmak
  9. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak
  10. Akademik etik ve biyoetik ilkelerine saygılı olmak ve bu ilkelerin değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesine katkı sağlamak
  11. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanına giren güncel akademik ve toplumsal tartışmalarda bilimsel gerçeklere dayanan ve güçlü fikirler beyan edebilecek nitelikte, saygın bir bilim insanı profili çizmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Introduction to technology commercialization
2. hafta: Business of Biotechnology – company Fundamentals
3. hafta: Funding, R&D
4. hafta: Marketing, Cashflow analysis-1
5. hafta: Marketing, Cashflow analysis-2
6. hafta: Project Management
7. hafta: Innovation
8. hafta: Market validation, customer plan
9. hafta: Business Development, risk, return and product design
10. hafta: IP and licensing
11. hafta: technology transfer and commercialization laws
12. hafta: Manufacturing basics, incubator and technopark facilities
13. hafta: Technical trip to technopark facilities
14. hafta: Building a start-up, bioentrepreneurship
15. hafta*: Negotiations and pitching
16. hafta*: venture capital and angel investment
Ders kitapları ve materyaller: 1) Best Practices in Biotechnology Business Development, ed. Yali Friedman, 2008 (ISBN: 9780973467604)
2) Building Biotechnology, Yali Friedman, 2004 (ISBN 0973467622)
Önerilen kaynaklar: 1) Best Practices in Biotechnology Business Development, ed. Yali Friedman, 2008 (ISBN: 9780973467604)
2) Building Biotechnology, Yali Friedman, 2004 (ISBN 0973467622)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 5,10 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 8,13 15
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 15 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 16
Ders dışı bireysel çalışma: 3 18
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 3
Dönem projesi: 18 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 2
Ara sınav (Vize): 2 2
Final sınavı için bireysel çalışma: 20 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->