ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 643 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Moleküler Farmakoloji
Ders kodu: BTEC 643
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBİL
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilerie farmakoloji ile tanıştırıp, farmakokinetik/farmakodinamik, ilaç hedefleri, ilaç-reseptör etkileşimleri, ilaç mekanizmaları, bilgisayar temelli ilaç dizaynı teorisi ve pratiği konularında bilgilerin aktarılması dersin amaçları arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Temel kimya ve biyoloji bilgisiyle farmakolojiyi moleküler düzeyde anlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. 2. Farmakokinetik ve farmakodinamiğin temel unsurlarını öğrenerek ilaç aksiyon mekanizmalarını, yolaklarını öğrenerek yeni ilaç dizaynı konusunda bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  2. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  3. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili uluslararası akademik çevrelerde ve iş dünyasında kendisine saygın bir yer edinerek üretken işbirlikleri kurabilecek sosyal becerilere sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. 3. Farklı ilaç hedeflerini öğrenerek biyomoleküllerin nasın ilaç hedefi haline geldiğini anlar ve yeni ilaç hedeflerininin tayinini öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak
  2. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  3. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. 4. Moleküler dinamik, yapı temelli ilaç dizaynı konusunda bilgi edinir, bazı yapısal temelli ilaç tekniklerini kendi deneyimler ve bu deneyimin sonunda doğru şekilde raporlamayı öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  2. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  3. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  4. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 5. 5. Güncel literatürü doğru taramayı ve bunları okuyup, anlayıp, özümsemeyi öğrenerek, bu bilginin nasıl paylaşılacağını, sunulacağını deneyimler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  2. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  3. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili uluslararası akademik çevrelerde ve iş dünyasında kendisine saygın bir yer edinerek üretken işbirlikleri kurabilecek sosyal becerilere sahip olmak
  4. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanına giren güncel akademik ve toplumsal tartışmalarda bilimsel gerçeklere dayanan ve güçlü fikirler beyan edebilecek nitelikte, saygın bir bilim insanı profili çizmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Farmakolojiye ve ilaç hedeflerine giriş
2. hafta: Kalitatif ve kantitatif ilaç-reseptör etkileşimleri
3. hafta: G protein etkileşimli reseptörler
4. hafta: İyon kanalları
5. hafta: Taşıyıcı proteinler
Ödev 1
6. hafta: Farmakogenetik ve kişisel tedavi
7. hafta: Moleküler sinyalizasyon ve sinyal kompleksleri
8. hafta: Sinyal komplekslerinin optimizasyonu
Ara Sınav
9. hafta: İlaç metabolizması
10. hafta: Enfeksiyon karşıtı ilaçların mekanizması
11. hafta: Klinik yeni ilaç geliştirilmesi ve ilaç testleri metodolojisi
Ödev 2
12. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynına giriş
13. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynı uygulamaları
Ödev 3
14. hafta: Bilgisayar hesaplama temelli ilaç dizaynı uygulamaları sonuç raporlarının sunulması ve tartışması
15. hafta*: Kritik konuların tekrarı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: General and Molecular Pharmacology
Principles of Drug Action
Eds.: Francesco Clementi & Guido Fumagalli
Wiley
Önerilen kaynaklar: Molecular Pharmacology, From DNA to Drug Discovery
John Dickenson, Fiona Freeman, Chris Lloyd Mills, Shiva Sivasubramaniam and Christian Thode
Wiley-Blackwell
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 5, 11, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 3
Ödev: 7 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 3
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->