ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 652 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Adli Teknolojiler
Ders kodu: BTEC 652
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZBİL
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere adli tıp ve teknolojilerinin tarihçesi, suç mahalli araştırmasının yapılması, DNA öreğinin toplanması ve analizi, kan sıçrama analizi, toksikoloji ve DNA analizlerinin yapılması ile suçlu kimliği tayini, dijital suç ve dijital adli teknolojiler konularında bilgilerin aktarılması dersin amaçları arasındadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Temel adli tıp ve teknolojileri terminolojisini ve tarihini öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. 2. Suç mahalli araştırmasını, DNA örneklerinin toplanmasını ve toplanılan DNA örneğinin analizi, PCR tekniği ile çoğaltılmasını öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  2. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. 3. Parmak izi analizi ve kan sıçrama izlerinin analizi konusunda temel bilgiyi alarak işlenen suçun tam olarak saatini, tipini ve nasıl işlendiğinin analizi yapar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  2. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. 4. Dijital suçları ve dijital suçlarla mücadele yöntemlerini öğrenir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  2. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  3. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 5. 5. Güncel literature doğru taramayı ve bunları okuyup, anlayıp, özümsemeyi öğrenerek, bu bilginin nasıl paylaşılacağını, sunulacağını deneyimler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  2. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Adli tıp ve teknolojiye giriş
2. hafta: Adlı biyoteknoloji tarihçesi
3. hafta: Suç mahalli incelemesi ve örnek toplanması
4. hafta: DNA ektraksiyonu, kantitatif analizi ve PCR reaksiyonları
Ödev 1
5. hafta: Ölüm: Anlamı, şekli, nedeni, zamanı
6. hafta: Adli tıpta parmak izi ve analizi
7. hafta: İlaç ve toksisite analizleri
8. hafta: Toksisite analizlerinin adli biyoteknolojideki yeri
Ara Sınav
9. hafta: Kan sıçraması analizleri
10. hafta: Antropolojik açıdan adli tıp
11. hafta: X-Y kromozom analizleri, cinsiyet belirlemesi
Ödev 2
12. hafta: Varyasyon analizi ile DNA veri bankası oluşturulması
13. hafta: Döküman ve ses tanımlaması
Ödev 3
14. hafta: Dijital adli suçlar
15. hafta*: Kritik konuların tekrarı
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology
by John M. Butler
Elsevier
Önerilen kaynaklar: DNA: Forensic and Legal Applications
by Lawrence Kobilinsky, Thomas F. Liotti, Jamel Oeser-Sweat
John Wiley & Sons, Inc.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 4, 11, 13 20
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 3
Ödev: 7 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 3
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->