ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BTEC 662 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Gıda Biyoteknolojisinin Modern Uygulamaları
Ders kodu: BTEC 662
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2023-2024, Güz
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizma, bitki ve hayvanlar gibi canlı organizmaların, bu organizmalardan izole edilen metabolitlerin (enzimler vb.) yeni gıda ürünleri ve sürdürülebilir, fonksiyonel katkı maddeleri eldesinde kullanımları; gıda endüstrisinde fermentasyon teknolojileri, fermente ürünler, gıdalarda genetik modifikasyon uygulamaları ve gıda güvenliği açısından irdelenmesi, gıda endüstrisinde atık yönetimi ve yan ürünlerin değerlendirilmesi, gıda biyoprezervasyonu, hızlı gıda analiz teknikleri konularında bilgilenmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. 1. Gıda biyoteknolojisi kullanılarak elde edilen ve ekonomik değeri olan ürünler hakkında bilgilenmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Sağlık, tarım, gıda, çevre ve enerji gibi insan hayatı için kritik öneme sahip alanlardaki ihtiyaç ve sorunlara biyoteknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak çözüm üretebilmek
  8. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  9. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  10. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek
  11. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Gıda biyoteknolojisi açısından önemli bakteri, küf, maya ve alg türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Usüllerine uygun olarak, uluslararası standartlarda kaliteli bilimsel makaleler ve tezler yazabilmek
  11. Bilimsel toplantılar, sektör buluşmaları, eğitim toplantıları gibi farklı ortamların gereklerine uygun, etkileyici sunumlar yapabilmek
  12. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak
  13. Akademik etik ve biyoetik ilkelerine saygılı olmak ve bu ilkelerin değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesine katkı sağlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Bitkisel ve hayvansal gıda üretiminde geleneksel ve modern biyoteknolojk yöntemlerin kullanımı hakkında bilgilenmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında başarılı bir girişimci olabilmek için gerekli temel bilgilere sahip olmak
  6. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Gıda hammaddesi ve katkı maddelerinin üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı konusunda bilgilenmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 5. Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi sahibi olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 6. Gıda biyoteknolojisinde kullanılan biyokoruyucular, hızlı test analiz metotları hakkında bilgilenmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyoteknoloji alanında uzmanlaşıp çalışabilmek için gerekli biyoloji temeline sahip olmak
  2. Biyoteknolojinin temel kavramlarını, kapsamını, uygulama alanlarını ve diğer bilim dallarıyla ilişkilerini bilmek
  3. Biyoteknolojinin farklı alanlarında kullanılan başlıca yöntemlere hakim olmak
  4. Sağlık biyoteknolojisi, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji veya sentetik ve sistem biyoteknolojisi alanlarından birinde en üst düzeyde ve güncel bilgilere sahip olmak
  5. Biyoteknoloji alanında yeni bilgi ve teknikleri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilmek
  6. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili endüstriyel ve ticari faaliyetleri takip ederek sektör ile uyum içinde çalışabilmek
  7. Biyoteknoloji alanında özgün Ar-Ge projeleri geliştirip yürütebilmek
  8. Küresel ölçekte hızla değişen şartlara adapte olarak ve yeni imkan ve teknolojilerden yararlanarak biyoteknoloji ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek
  9. Biyoteknoloji ile ilgili Türkçe ve İngilizce terminolojiye hakim olmak ve hem akademik ve bilimsel ortamlarda hem de iş dünyasında kendisini her iki dilde de çok iyi şekilde ifade edebilmek
  10. Uzmanlaştığı biyoteknoloji alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ders hakkında ve dersin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi verilmesi, Gıda biyoteknolojisine giriş
2. hafta: Gıda Biyoteknolojisi Açısından Önemli Bakteriler ve Özellikleri
3. hafta: Gıda biyoteknolojisi açısından önemli maya, küf ve alg türleri ve özellikleri
4. hafta: Gıda endüstrisinde fermentasyon teknolojileri I
5. hafta: Gıda endüstrisinde fermentasyon teknolojileri II
6. hafta: Gıda endüstrisinde fermentasyon teknolojileri III
7. hafta: Enzimlerin gıda endüstrisinde uygulama alanları
8. hafta: Enzimlerin gıda endüstrisinde uygulama alanları-Ara Sınav
9. hafta: Genetik modifiye gıdalar
10. hafta: Gıda biyoteknolojisi yoluyla katma değeri yüksek hammadde/yardımcı maddelerin üretimi
11. hafta: Gıda endüstrisinde atık yönetimi ve yan ürünlerin değerlendirilmesi
12. hafta: Gıda endüstrisine yönelik biyolojik hızlı test/analiz yöntemleri
13. hafta: Gıda Biyoprezervasyonu
14. hafta: Dünyada ve Türkiye’de gıda biyoteknolojinin gelişimi, bugünkü durumu ve gelişme potansiyeli
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ders notları, önerilen kitaplar, güncel makaleler
Lecture notes, recommended books, articles
Önerilen kaynaklar: 1. Prof. Dr. Necla Aran. Gıda Biyoteknolojisi. Nobel Yayınları
2. Food Microbiology and Biotechnology Safe and Sustainable Food Production. 2020. Edited by. Guadalupe Virginia Nevárez-Moorillón, Arely Prado-Barragán, José Luis Martínez-Hernández, Cristóbal Noé Aguilar. Apple Academic Press, Inc.
3. Enzymes in Food Biotechnology. Production, applications and future prospects. 2019. Edited by Mohammed Kuddus. Academic Press
4. Food Biotechnology. 2006. Edited by Kalidas Shetty, Gopinadhan Paliyath, Anthony Pometto, Robert E. Levin, Taylor & Francis Group.

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 7,14 30
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 3 2
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 30 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 30 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->