ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 323 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyoteknolojinin Temelleri
Ders kodu: BYM 323
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Onur SERÇİNOĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Teknik seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere biyoteknoloji prensipleri hakkında temel bir anlayış kazandırılması,
Öğrencilere biyoteknoloji endüstrisine uygun bazı temel proses mühendisliği teknolojilerini tanıtılması,
klasik ve moleküler biyoteknolojinin temeli olarak mikroorganizmaların rolünü vurgulamak ve biyoteknolojinin tıp bilimi, tarım ve diğer endüstriyel alanları temel uygulamalarının kavranması için gerekli altyapıyı oluşturacak temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyoteknoloji için gerekli olan moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisinin temel teknikleri ve temel prensiplerini tanımlayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Biyoteknolojinin tarım, tıp ve sanayi alanlarındaki uygulamalarını ve etkilerini listeyebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Biyoteknoloji alanını çevreleyen temel etik ve düzenleyici konulardaki bilgileri uygulayabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların topluma faydalı olacak yeni uygulamalara dönüştürme becerisi
  2. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve sözlü/yazılı etkin iletişim kurabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Endüstriyel ve bilimsel anlamda güncel biyomühendislik uygulamalarının öğrenilmesi
  2. Biyomühendislik uygulamalarının tasarım ve üretim süreçlerini anlama becerisi
  3. Biyomühendislik problemleri için süreç tasarlama, veri toplama ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
  4. Farklı disiplinlerden edinilen bilgilerin uygulamalarda etkin olarak bütünleştirilebilmesi
  5. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyoteknolojiye giriş
2. hafta: Biyoteknolojinin tarihçesi ve uygulama alanları
3. hafta: Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi
4. hafta: Yapısal biyoloji ve ilaç tasarımı
5. hafta: Genetik mühendisliği
6. hafta: Bitki Biyoteknolojisi
7. hafta: Biyoproses mühendisliği
8. hafta: Biyokataliz ve enzim mühendisliği
9. hafta: Biyomalzemeler
10. hafta: Biyopolimerler
Dönem Projesi
11. hafta: Biyoteknolojide biyomekanik uygulamaları
Dönem Projesi
12. hafta: Biyomedikal teknolojiler
Dönem Projesi
13. hafta: Biyoteknoloji etiği
Dönem Projesi
14. hafta: Proje Sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Khan, Firdos Alam. Biotechnology fundamentals. CRC Press, 2011. Introduction to Biotechnology
Önerilen kaynaklar: "Methods in Plant Molecular Biology and Biotechnology” Bernard R., Glick & John E. Thompson.
1993. CRC Press, Boca Raton, Florida.

“Plants, Genes, & Crop Biotechnology” Maarten Chrispeels & David Sadavi. 2nd Edition. 2003. Jones & Bartlett Publishers.

"Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA" Bernard R. Glick & Jack J Pasternak. Second Edition. 1998. ASM press, Washington D.C.

"Biochemical Engineering Fundamentals" J. Bailey & D. Ollis, 2nd Edition, McGraw Hill
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 14 60
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 3 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 6 4
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 4 4
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->