ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 434 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Biyomühendislikte Veri Madenciliği
Ders kodu: BYM 434
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Pınar PİR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: BYM215 and BYM331'den en az CC ile geçmiş olmak
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, öğrencilere biyolojik verilerin veri madenciliği yöntemleri ile incelenmesini, bu incelemeler sonucunda elde edilen sonuçların yorumlanarak yeni bilgiler açığa çıkarılmasını öğretmeyi amaçlamaktadır. Güncel yöntemler ve bunların kullanım alanlarının anlaşılması da hedeflenmektedir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Biyolojik verilerin türüne ve yapısına göre doğru veri madenciliği analizi metodunu kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Biolojik verilerin modellenmesine kullanılan makine öğrenmesi yöntemlerini kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi
  3. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Biolojik verilerin modellenmesine kullanılan derin öğrenme yöntemlerini kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik uygulamalarına temel oluşturan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve matematiksel prensip ve olguların öğrenilmesi
  2. Matematiksel analiz ve modelleme metodlarını biyomühendislik tasarım ve üretim süreçlerine uygulayabilme yetisi

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Biyolojik veri türleri: Omik veriler
2. hafta: Biyolojik veri türleri: Klinik veriler
3. hafta: Denetimsiz Sınıflandırma Yöntemleri

4. hafta: Denetimli Sınıflandırma Yöntemleri
5. hafta: Denetimsiz Kümeleme Yöntemleri
6. hafta: Denetimli Kümeleme Yöntemleri
7. hafta: Birliktelik kuralları algoritmaları
8. hafta: Anormallik tespiti
Arasınavı
9. hafta: Metin madenciliği
10. hafta: Klinik verilerde veri madenciliği
11. hafta: Zamana bağlı verilerin madenciliği
12. hafta: Biyolojik verilerde makina öğrenmesi teknikleri
13. hafta: Biyolojik verilerde derin öğrenme teknikleri
14. hafta: Veri madenciliğinin ticari kullanım alanları
Öğrenci sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Data Mining: Concepts and Techniques, By Han, Jiawei, Kamber, Micheline, Morgan Kaufmann, 3rd ed., 2016.
Önerilen kaynaklar: Principles of Data Mining (Adaptive Computation and Machine Learning) by David J. Hand , Heikki Mannila , Padhraic Smyth, 2001.

Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Second Edition (Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) by Ian H. Witten, Eibe Frank, 2016

Data Mining Solutions Methods and Tools for Solving Real World Problems, Christopher Westphal, Teresa Blaxton, Wiley, 1998

Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği, Dr. Gökhan Silahtaroğlu, Birinci Baskı, Papatya Yayınları, 2018
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 14 30
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 1 14
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 3
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 3
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->