ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( BYM 699 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uzmanlık Alan Dersi
Ders kodu: BYM 699
Öğretim üyesi: Danışman öğretim üyesi
AKTS kredisi: 52,5
GTÜ kredisi: 0 (8+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2/3/4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırması, özgün analiz ve tasarım geliştirerek bağımsız çalışma yeteneği kazanması ve bilime katkı sağlayacak bir bitirme tezi çalışması planlaması; tez çalışmasını zamanında ve kurallara uygun şekilde belgelendirip, sonuçlarını SCI kapsamında akademik makale olarak yayımlamasını sağlamaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Tanımlanan problemi çözmek için uygun yöntemi seçip uygulayabilme ve sonuçları yorumlama.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarındaki bilgilerini lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
  2. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinleri hakkında yeterli bilgi edinme
  3. Bu alanlardaki teorik, uygulamalı bilgileri ve güncel teknikleri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme
  4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye ulaşma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli yenileme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 2. Araştırma konusuyla ilgili verileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, yorumlama ve kullanabilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarındaki bilgilerini lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
  2. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinleri hakkında yeterli bilgi edinme
  3. Bu alanlardaki teorik, uygulamalı bilgileri ve güncel teknikleri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme
  4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye ulaşma, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli yenileme
  5. Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında bir problem için deney tasarlayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahip olma.
  6. Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında uzmanlık gerektiren problemleri bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 3. Araştırma bulgularını sözlü ve yazılı olarak açıkça ifade edebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında bir problem için deney tasarlayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahip olma.
  2. Disiplinli ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi; bireysel çalışabilme
  3. Yaratıcı ve eleştirel düşünme yapısına sahip olup inisiyatif alma, karar verme gibi çok önemli zihinsel süreçleri kullanarak araştırmacı, girişimci ve üretken olma
  4. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme; en az bir yabancı dil bilgisi, etkili rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alabilme
  5. Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında uzmanlık gerektiren problemleri bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözebilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-1
2. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-2
3. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-3
4. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-4
5. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-5
6. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-6
7. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-7
8. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-8
9. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-9
10. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-10
11. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-11
12. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-12
13. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-13
14. hafta: Doktora tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme analiz ve tasarım-14
15. hafta*: -
16. hafta*: Doktora tezinin dönem değerlendirmesi
Ders kitapları ve materyaller: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
Önerilen kaynaklar: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 1-16 100
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 20 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 20 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 50 14
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->