ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CBT 514 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Cam Yapısı ve Camsı Malzemelerin Özellikleri
Ders kodu: CBT 514
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Dr. Duygu GÜLDİREN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste öncelikle lisans derslerinde okutulan temel kimya bilgisi tazelenerek, kristalin yapı ve camsı yapı nelerdir, aralarındaki farklar nelerdir aktarılacak, gündelik yaşamda tüketim malzemesi olarak en çok karşımıza çıkan silikat camlarının yapıları ve özellikleri incelenecektir. Üçlü cam sistemleri için faz diyagramları, cam tipleri, bunların özellikleri verilecek, cam kimyasını (yapı ve kompozisyon) inceleyen analitik yöntemler aktarılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Günlük hayatta sıkça kullanılan malzeme olan camın yapısını, camı kristal yapılı bir katı malzemeden ayıran temel farkları öğrenirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Öğrenciler camın kimyasal kompozisyonu hakkında bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Öğrenciler camın özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Temel kimya bilgilerini hatırlama- bağlar, iyonik bağ, kovalen bağ, bağ kuvvetleri
Camın tanımları
2. hafta: Kristal yapı, camsı yapı, aralarındaki farklar, temel özellikler
3. hafta: Cam yapısı teorileri
4. hafta: En temel cam yapıcı malzeme silika: Molecüler yapı, Kristal yapılı silika, camsı yapılı silika
5. hafta: Tekli, ikili oksit sistemleri, Silikat camları, faz diyagramları,
6. hafta: Cam Dönüşümü, Camsı yapıda Kristallenme davranışı, Isıl genleşme davranışı, yoğunluk değişmleri
7. hafta: Ara sınav -1
8. hafta: Cam tipleri (silikat camlar için), ve bunların özellikleri
9. hafta: Soda kireç camları, kimyasal yapıları
10. hafta: Cam kompozisyonu ve temel fiziksel özellikler arasındaki ilişki
11. hafta: Cam yapısı ve kimyasal kompozisyonunu inceleyen analitik yöntemler
12. hafta: Soda-kireç camlarını oluşturan hammaddeler
13. hafta: Hammadde spesifikasyonları
14. hafta: Harman tablosu
15. hafta*: Proje Sunumları
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes, presentations and documents
Önerilen kaynaklar: Library of Şişecam Science and Technology Center
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 14 10
Proje: 15 30
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 3
Dönem projesi: 3 1
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 15 1
Ara sınav (Vize): 10 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 10 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->